.
Descripción
  • Mandala para pintar en honor a Buda, Siddhārtha Gautamá.

Comentarios
Mandala para la Calma
Mandala para la Calma
  • Mandala enfocado en conseguir la calma.

Mandala Om
Mandala Om
  • Mandala para pintar inspirado en el mantra sagrado Om.

Mandala para el Trabajo
Mandala para el Trabajo
  • Mandala enfocado a conseguir o mejorar nuestro trabajo.