.
Descripción
  • Mandala para pintar en honor a Buda, Siddhārtha Gautamá.

Comentarios
Mandala Osho
Mandala Osho
  • Mandala en honor al  gurú y maestro espiritual indio.

Mandala Buda
Mandala Buda
  • Mandala para pintar en honor a Buda, Siddhārtha Gautamá.

Mandala Siddhartha
Mandala Siddhartha
  • Mandala para pintar inspirado en Buda, el iluminado.